ΒΡΕΦΙΚΑ

Πάνες & Μωρομάντηλα

8%
€6.83/τμχ
€6.32/τμχ
€6.83/τμχ
€6.32/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€54.64/κιβώτιο
€50.53/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€15.00/τμχ
€13.74/τμχ
€15.00/τμχ
€13.74/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€30.00/κιβώτιο
€27.49/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 70 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€16.85/τμχ
€15.44/τμχ
€16.85/τμχ
€15.44/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€33.70/κιβώτιο
€30.87/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 50 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€14.99/τμχ
€13.73/τμχ
€14.99/τμχ
€13.73/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€44.97/κιβώτιο
€41.20/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
€5.64/τμχ
€5.64/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€22.56/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
€5.64/τμχ
€5.64/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€22.56/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 39 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
€5.14/τμχ
€5.14/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€20.56/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 36 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
39%
€19.49/τμχ
€11.89/τμχ
€19.49/τμχ
€11.89/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€38.99/κιβώτιο
€23.78/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 70 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
39%
€19.49/τμχ
€11.89/τμχ
€19.49/τμχ
€11.89/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€58.48/κιβώτιο
€35.67/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
39%
€19.49/τμχ
€11.89/τμχ
€19.49/τμχ
€11.89/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€58.48/κιβώτιο
€35.67/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
39%
€19.49/τμχ
€11.89/τμχ
€19.49/τμχ
€11.89/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€38.99/κιβώτιο
€23.78/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 49 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
39%
€19.49/τμχ
€11.89/τμχ
€19.49/τμχ
€11.89/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€38.99/κιβώτιο
€23.78/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 70 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
39%
€19.49/τμχ
€11.89/τμχ
€19.49/τμχ
€11.89/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€38.99/κιβώτιο
€23.78/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 49 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€10.99/τμχ
€10.16/τμχ
€10.99/τμχ
€10.16/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€43.96/κιβώτιο
€40.64/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 70 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
51%
€70.99/τμχ
€34.99/τμχ
€70.99/τμχ
€34.99/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€70.99/κιβώτιο
€35.99/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 28 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
50%
€70.06/τμχ
€34.99/τμχ
€70.06/τμχ
€34.99/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€70.06/κιβώτιο
€35.99/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 28 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
46%
€64.41/τμχ
€34.99/τμχ
€64.41/τμχ
€34.99/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€64.41/κιβώτιο
€35.99/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
45%
€63.68/τμχ
€34.99/τμχ
€63.68/τμχ
€34.99/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€63.68/κιβώτιο
€35.99/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 36 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
32%
€51.30/τμχ
€34.99/τμχ
€51.30/τμχ
€34.99/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€51.30/κιβώτιο
€35.99/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 36 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
31%
€50.85/τμχ
€34.99/τμχ
€50.85/τμχ
€34.99/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€50.85/κιβώτιο
€35.99/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
41%
€71.66/τμχ
€42.49/τμχ
€71.66/τμχ
€42.49/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€71.66/κιβώτιο
€42.99/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 18 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
39%
€69.85/τμχ
€42.49/τμχ
€69.85/τμχ
€42.49/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€69.85/κιβώτιο
€42.99/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 24 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
38%
€68.08/τμχ
€42.49/τμχ
€68.08/τμχ
€42.49/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€68.08/κιβώτιο
€42.99/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 30 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
11%
€8.29/τμχ
€7.39/τμχ
€8.29/τμχ
€7.39/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€33.16/κιβώτιο
€29.54/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 56 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Εμφάνιση 1 έως 4 (από 196 προϊόντα)
Σελίδες:

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

testimonials

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

[email protected]
T: 2310 312 860
K: 698 333 0661
Ώρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00-16:30
Νοταρά 2, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 55535

SOCIAL MEDIA

Visa Secure Mastercard Identity Check

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Αποδοχή