ΒΡΕΦΙΚΑ

Πάνες & Μωρομάντηλα > Πάνες Pampers Active Baby

8%
€6.83/τμχ
€6.32/τμχ
€6.83/τμχ
€6.32/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€54.64/κιβώτιο
€50.53/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€22.77/τμχ
€21.04/τμχ
€22.77/τμχ
€21.04/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€22.77/κιβώτιο
€21.04/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 50 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€22.77/τμχ
€21.04/τμχ
€22.77/τμχ
€21.04/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€22.77/κιβώτιο
€21.04/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 65 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€22.77/τμχ
€21.04/τμχ
€22.77/τμχ
€21.04/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€45.54/κιβώτιο
€42.08/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 36 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
29%
€18.22/τμχ
€12.93/τμχ
€18.22/τμχ
€12.93/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€36.43/κιβώτιο
€25.87/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 70 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
29%
€18.22/τμχ
€12.93/τμχ
€18.22/τμχ
€12.93/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€54.65/κιβώτιο
€38.80/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
29%
€18.22/τμχ
€12.93/τμχ
€18.22/τμχ
€12.93/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 3 τεμάχια
€54.65/κιβώτιο
€38.80/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
29%
€18.22/τμχ
€12.93/τμχ
€18.22/τμχ
€12.93/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€36.43/κιβώτιο
€25.87/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 49 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
29%
€18.22/τμχ
€12.93/τμχ
€18.22/τμχ
€12.93/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€36.43/κιβώτιο
€25.87/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 70 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
29%
€18.22/τμχ
€12.93/τμχ
€18.22/τμχ
€12.93/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€36.43/κιβώτιο
€25.87/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 49 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
22%
€36.44/τμχ
€28.43/τμχ
€36.44/τμχ
€28.43/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€36.44/κιβώτιο
€28.43/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 36 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
22%
€36.44/τμχ
€28.43/τμχ
€36.44/τμχ
€28.43/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€36.44/κιβώτιο
€28.43/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
22%
€36.44/τμχ
€28.43/τμχ
€36.44/τμχ
€28.43/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€36.44/κιβώτιο
€28.43/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
22%
€36.44/τμχ
€28.43/τμχ
€36.44/τμχ
€28.43/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€36.44/κιβώτιο
€28.43/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 54 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
22%
€36.44/τμχ
€28.43/τμχ
€36.44/τμχ
€28.43/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€36.44/κιβώτιο
€28.43/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€6.83/τμχ
€6.32/τμχ
€6.83/τμχ
€6.32/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμάχια
€40.98/κιβώτιο
€37.90/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
8%
€6.83/τμχ
€6.32/τμχ
€6.83/τμχ
€6.32/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€54.64/κιβώτιο
€50.53/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 35 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
49%
€70.99/τμχ
€36.15/τμχ
€70.99/τμχ
€36.15/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€70.99/κιβώτιο
€34.54/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 28 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
51%
€70.06/τμχ
€34.53/τμχ
€70.06/τμχ
€34.53/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€70.06/κιβώτιο
€34.53/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 28 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
44%
€64.41/τμχ
€36.15/τμχ
€64.41/τμχ
€36.15/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€64.41/κιβώτιο
€34.54/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
43%
€63.68/τμχ
€36.15/τμχ
€63.68/τμχ
€36.15/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€63.68/κιβώτιο
€34.54/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 36 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
30%
€51.30/τμχ
€36.15/τμχ
€51.30/τμχ
€36.15/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€51.30/κιβώτιο
€34.54/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 36 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
29%
€50.85/τμχ
€36.15/τμχ
€50.85/τμχ
€36.15/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1 τεμάχια
€50.85/κιβώτιο
€34.54/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

testimonials

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

[email protected]
T: 2310 312 860
K: 698 333 0661
Ώρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00-16:30
Νοταρά 2, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 55535

SOCIAL MEDIA


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Αποδοχή