ΠΡΟΪΟΝΤΑ

45%
€28.99/τμχ
€15.97/τμχ
€28.99/τμχ
€15.97/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€57.98/κιβώτιο
€31.94/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€3.19/τμχ
€2.89/τμχ
€3.19/τμχ
€2.89/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€25.52/κιβώτιο
€23.14/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 90 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
20%
€1.95/τμχ
€1.56/τμχ
€1.95/τμχ
€1.56/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€19.47/κιβώτιο
€15.57/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 126 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€4.09/τμχ
€3.71/τμχ
€4.09/τμχ
€3.71/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€32.72/κιβώτιο
€29.72/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
20%
€1.95/τμχ
€1.56/τμχ
€1.95/τμχ
€1.56/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 10 τεμάχια
€19.47/κιβώτιο
€15.57/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 126 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€4.09/τμχ
€3.71/τμχ
€4.09/τμχ
€3.71/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€32.72/κιβώτιο
€29.72/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 42 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€6.14/τμχ
€5.58/τμχ
€6.14/τμχ
€5.58/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€24.56/κιβώτιο
€22.31/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
15%
€3.32/τμχ
€2.83/τμχ
€3.32/τμχ
€2.83/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€16.62/κιβώτιο
€14.14/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 126 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€3.48/τμχ
€3.17/τμχ
€3.48/τμχ
€3.17/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€55.67/κιβώτιο
€50.69/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
9%
€3.48/τμχ
€3.17/τμχ
€3.48/τμχ
€3.17/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€55.67/κιβώτιο
€50.69/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
14%
€4.94/τμχ
€4.23/τμχ
€4.94/τμχ
€4.23/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€39.48/κιβώτιο
€33.83/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€2.99/τμχ
€2.09/τμχ
€2.99/τμχ
€2.09/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€23.91/κιβώτιο
€16.74/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 76 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€3.99/τμχ
€2.79/τμχ
€3.99/τμχ
€2.79/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€31.94/κιβώτιο
€22.36/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 75 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
50%
€9.49/τμχ
€4.74/τμχ
€9.49/τμχ
€4.74/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€47.43/κιβώτιο
€23.72/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
50%
€9.49/τμχ
€4.74/τμχ
€9.49/τμχ
€4.74/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€47.43/κιβώτιο
€23.72/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 0 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
15%
€3.32/τμχ
€2.83/τμχ
€3.32/τμχ
€2.83/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€16.62/κιβώτιο
€14.14/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 126 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€6.39/τμχ
€4.47/τμχ
€6.39/τμχ
€4.47/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 9 τεμάχια
€57.47/κιβώτιο
€40.23/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 40 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€6.39/τμχ
€4.47/τμχ
€6.39/τμχ
€4.47/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 9 τεμάχια
€57.47/κιβώτιο
€40.23/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 40 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€3.09/τμχ
€2.16/τμχ
€3.09/τμχ
€2.16/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 16 τεμάχια
€49.40/κιβώτιο
€34.58/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 60 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
30%
€4.09/τμχ
€2.86/τμχ
€4.09/τμχ
€2.86/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 8 τεμάχια
€32.74/κιβώτιο
€22.92/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
15%
€6.14/τμχ
€5.21/τμχ
€6.14/τμχ
€5.21/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμάχια
€24.55/κιβώτιο
€20.83/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 84 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
34%
€14.28/τμχ
€9.44/τμχ
€14.28/τμχ
€9.44/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμάχια
€28.57/κιβώτιο
€18.87/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 72 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
50%
€9.49/τμχ
€4.74/τμχ
€9.49/τμχ
€4.74/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€47.43/κιβώτιο
€23.72/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
50%
€9.49/τμχ
€4.74/τμχ
€9.49/τμχ
€4.74/τμχ
ΚΙΒΩΤΙΟ: 5 τεμάχια
€47.43/κιβώτιο
€23.72/κιβώτιο
ΠΑΛΕΤΑ: 108 κιβώτια

Παραγγελία παλέτας

Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Εμφάνιση 1 έως 2 (από 196 προϊόντα)
Σελίδες:

ΣΧΟΛΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

testimonials

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

[email protected]
T: 2310 312 860
K: 698 333 0661
Ώρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου
Δευτέρα - Παρασκευή: 9:00-16:30
Νοταρά 2, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 55535

SOCIAL MEDIA

Visa Secure Mastercard Identity Check

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Αποδοχή